Vitaliteit in bedrijf: vitaliteitscheck

Optimaal presteren in werk en privéleven. Wie wil het niet? Voorwaarde is dat je fysiek en mentaal fit bent.

De Vitaliteitscheck laat zien hoe vitaal iemand in het leven staat. De uitkomst ervan biedt ons de tools om gericht te begeleiden naar optimale vitaliteit.

De VitaliteitsCheck is de basis voor een programma op maat voor de medewerker die zijn vitaliteit wil verhogen. Hierbij kijken we naar iemands conditie, eventuele fysieke belemmeringen maar vooral naar wie hij is als persoon. Door medewerkers halfjaarlijks een Vitaliteitscheck aan te bieden, kan het preventief werken (beheersing ziekteverzuim). Daarmee is het een zeer zinvol onderdeel van vitaliteitmanagement op de werkvloer.

De vitaliteitscheck bestaat uit een digitale vragenlijst, een lichaamsanalyse (incl. glucose- en cholesterolmeting), gevolgd door een bespreking van de resultaten en een uitgebreid (schriftelijk) advies. Optioneel: fysieke conditietest.

Indien gewenst kan er ook een volledige vitaliteitsdag verzorgd worden, dit houdt in:

  • Workshop
  • Sportclinic
  • Lunch